BREAKING NEWS
Search

Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Tên văn bản:Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành:01/11/2010
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực:16/12/2010
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:33/2010/TT-BLĐTBXH
Người ký:Nguyễn Trọng Đàm
Hiệu lực văn bản:

Tải về 1 tệp tin đính kèm:

+ 33/2010/TT-BLĐTBXHnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 94/2009/NĐ-CP