BREAKING NEWS
Search

Luật viên chức được quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 8

Tên văn bản:Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ngày ban hành:29/11/2010
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực:01/01/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:Luật
Số hiệu:58/2010/QH12
Người ký:Nguyễn Phú Trọng
Hiệu lực văn bản:Còn Hiệu lực

Tải về xem chi tiết:
- Luật viên chức (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Luật viên chức được quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 8