BREAKING NEWS
Search

Chúc mừng năm mới Xuân Tân Mão


Mừng xuân, mừng Đảng, mừng xuân Tân Mão
THƠ CHÚC TẾT - 1969

Nǎm qua thắng lợi vẻ vang,
Nǎm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!

Hồ Chí Minhnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Chúc mừng năm mới Xuân Tân Mão