BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Lý Ngọc Thu giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở

Nguyễn Lý Ngọc Thu
Quyết định 16/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 28/02/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm bà Nguyễn Lý Ngọc Thu - chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Lý Ngọc Thu giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra Sở