BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phết Giám đốc Trung tâm GDDN thiếu niên tp

Quyết định 99/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 21/04/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phết - Giám đốc Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phết Giám đốc Trung tâm GDDN thiếu niên tp