BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm kiểm định và huấn luyện KTAT

Quyết định 105/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22/04/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thay ông Phạm Quý Mão nghỉ hưu theo chế độ.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm kiểm định và huấn luyện KTAT