BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm ông Trần Nhật Quang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh

Quyết định 101/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 21/04/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Trần Nhật Quang - Phó Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh giữ chức vụ Giám đốcTrung tâm chữa bệnh Đức Hạnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm ông Trần Nhật Quang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh