BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm ông Vũ Kiều Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm CNMT Bình Đức

Quyết định 104/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 21/04/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Vũ Kiều Hưng - Trưởng phòng bảo vệ Trung tâm cai nghiện ma tuý Bình Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện ma tuý Bình Đức thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm ông Vũ Kiều Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm CNMT Bình Đức