BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Thành Vân

Quyết định 100/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 21/04/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm ông Đặng Thành Vân - Giám đốc Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Nhà tang lễ thành phố Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Thành Vân