BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tài

Quyết định 103/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 21/04/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tài - Phó Giám đốc Trung tâm cai nghiện ma tuý Bình Đức giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tài