BREAKING NEWS
Search

Thông tư 03/2011/TT-BNV về đào tạo, bồi dưỡng công chức THUỘC TÍNH VĂN BẢN
Tên văn bản:Thông tư 03/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Ngày ban hành:25/01/2011
Ngày đăng công báo:22/02/2011
Ngày hiệu lực:11/04/2011
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:03/2011/TT-BNV
Người ký:Trần Văn Tuấn
Hiệu lực văn bản:Còn Hiệu lực
Tải về xem chi tiết:
- Thông tư 03/2011/TT-BNV (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông tư 03/2011/TT-BNV về đào tạo, bồi dưỡng công chức