BREAKING NEWS
Search

Thông tư 13/2010/TT-BNV về quản lý công chức


 THUỘC TÍNH VĂN BẢN
Tên văn bản:Thông tư 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Ngày ban hành:30/12/2010
Ngày đăng công báo:10/02/2011
Ngày hiệu lực:15/02/2011
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:Thông tư
Số hiệu:13/2010/TT-BNV
Người ký:Trần Văn Tuấn
Hiệu lực văn bản:Còn Hiệu lực

Tải về xem chi tiết:
- Thông tư 13/2010/TT-BNV (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông tư 13/2010/TT-BNV về quản lý công chức