eNews & Updates

MOST RECENT

|

Biểu mẫu thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm 2011


Thực hiện Luật cán bộ, công chức và quy chế đánh giá công chức hàng năm theo quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ chính trị


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện đánh giá công chức và gửi hồ sơ về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2011

Posted by Trịnh Tuấn Hùng on 10:25. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

0 nhận xét for "Biểu mẫu thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm 2011"

Viết lời bàn của bạn


Chú ý: Bạn có thể thảo luận ẩn danh hoặc đăng nhập với tài khoản Google hay Wordpress... Ý kiến của bạn sẽ được đăng ngay lập tức tuy nhiên chúng tôi có thể xoá nếu thấy nội dung không thích hợp.

Theo dòng thời gian

Thảo luận gần đây

Bài viết mới nhất