BREAKING NEWS
Search

Công văn 10444/SLĐTBXH-TC về thông báo tuyển dụng và điều động nhân sự quý 4/2012

tuyen-dung-nguoi-tai

Thực hiện kế hoạch 270/KH-LĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 10 năm 2006 về việc sắp xếp lại nhân sự trong toàn Sở, thời gian qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành các bước điều động và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình hiện nay.

Nhằm tiếp tục thực hiện việc sắp xếp nhân sự của các đơn vị thuộc Sở, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị nhu cầu nhân sự của các đơn vị trong quý 4/2012 như sau:

1. TT Giáo dục thường xuyên Gia định: tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 nam, trình độ trung cấp kỹ thuật điện;

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp Phổ thông trung học;

- Giáo viên dạy tin học: 01 nam, tuổi từ 25 trở lên, trình độ từ Cao đẳng trở lên;

- Giáo viên dạy nghề: 01 nam, trình độ Đại học chuyên ngành Cơ khí động lực;

Tuổi từ 25 tuổi trở lên, Hộ khẩu thành phố HCM.

2. Văn Phòng BCĐ Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá: tuyển 02 người

- Chuyên viên: 02 cử nhân kinh tế;

3. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội: tuyển 03 người

- Cử nhân Luật: 02 nam; chứng chỉ A hoặc B tin học, ngoại ngữ, có kinh nghiệm về quản lý, tổng hợp, tuyên truyền giáo dục học viên cai nghiện và người sau cai tái hoà nhập;

- Chuyên viên cao đẳng: 01 nam, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, chứng chỉ A/B ngoại ngữ, có năng lực quản trị thiết kế trang web; sửa chữa cài đặt máy tính;

4. TT GD-DN Thiếu niên thành phố: tuyển 05 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người;

- Nhân viên tham vấn: 01 nam, đại học Luật hoặc chuyên ngành Xã hội học, công tác xã hội; giáo dục học;

- Giáo dục viên: 01 người; học Luật hoặc chuyên ngành Xã hội học, công tác xã hội

- Nhân viên văn phòng: 01 người, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính hoặc quản trị nhân lực;

- Nhân viên bảo vệ: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông;

Tuổi dưới 45, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh.

5. TT Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động: tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau: trình độ từ cao đẳng trở lên, hộ khẩu thành phố;

- Chuyên viên ngành Toán- Tin học- Thống kê: 02 người;

- Chuyên viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế công: 01 người;

- Chuyên viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành Kinh tế: 01 người;

6. Trường nghiệp vụ Nhà hàng: tuyển 12 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Phó trưởng Phòng Đào tạo: 01 nam, tuổi từ 30-45, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, sư phạm kỹ thuật, có kinh nghiệm trong công tác quản lý dạy nghề, am hiểu các quy định liên quan đến đào tạo nghề, có khả năng điều hành quản lý, có khả năng sư phạm, có sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy làm bánh âu: 02 nam/nữ, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy làm bánh âu, có sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy Phục vụ phòng: 02 nam/ nữ, tuổi từ 25à45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy môn phục vụ phòng, sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy bếp: 01 nam/ nữ, tuổi từ 20-35, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy làm bếp, có sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy Phục vụ bàn: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25à45, đã qua đào tạo, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy phục vụ bàn, sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy tiếng Anh: 01 nam/ nữ, tuổi từ 20-35 tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ Anh văn; có kỹ năng sư phạm; sức khoẻ tốt;

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, tuổi từ 25-45, trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học, đã qua đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ;

- Nhân viên quản lý trang Web: 01 nam/ nữ, tốt nghiệp Cao đẳng thiết kế trang web, có kinh nghiệm trong công tác thiết kế trang web;

- Nhân viên giáo vụ: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc các ngành khoa học xã hội nhân văn, sư phạm, sư phạm kỹ thuật, hành chính, có kinh nghiệm trong công tác giáo vụ;

- Nhân viên hướng dẫn thực tập và xúc tiến việc làm: 01 nam /nữ tuổi từ 25-45. tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong công tác giới thiệu việc làm, có mối quan hệ với các nhà hàng khách sạn;

7. Trung tâm Hỗ trợ xã hội: tuyển 07 ngưởi.

- Y sỹ : 01 nam, tốt nghiệp chuyên môn trung cấp(dự kiến bố trí làm việc tại Trạm y tế);

- Cử nhân xã hội học: 01 nam, tuổi dưới 40 (dự kiến bố trí làm việc tại phòng QLHS-GVTV phụ trách tuyên truyền);

- Chuyên viên cao đẳng: 01 nam, chuyên ngành tin học (dự kiến bố trí làm việc tại phòng TCHC-QT, phụ trách quản trị mạng và cơ sở dữ liệu viên chức);

- Chuyên viên: 01 nam, trình độ đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, dự kiến bố trí Phòng Phối hợp kiểm tra-Bảo vệ;

- Chuyên viên: 01 nam/ nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm (dự kiến bố trí làm việc tại Phòng TCHC-QT, phụ trách kiểm tra an toàn thực phẩm, kiêm nhiệm công tác Phối hợp kiểm tra);

- Nhân viên sửa chữa điện- nước: 01 nam, tốt nghiệp trung cấp điện (dự kiến bố trí làm việc tại Phòng TCHC-QT, phụ trách bảo trì điện-nước và kiêm nhiệm công tác Phối hợp kiểm tra);

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, tốt nghiệp phổ thông trung học (dự kiến bố trí làm việc tại phòng Phối hợp kiểm tra-Bảo vệ, phụ trách công tác bảo vệ);

Tuổi dưới 40, ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

8. Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần: tuyển 12 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 02 người;

- Y sĩ đa khoa: 02 người;

- Điều dưỡng Trung cấp: 03 người;

- Điều đưỡng sơ cấp: 01 người;

- Hộ lý: 04 người; trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học;

Tuổi từ 20 đến 45.

9. TT Dưỡng Lão Thị Nghè: tuyển 02 người,

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên Hộ lý: 01 nam/nữ, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12, có kinh nghiệm chăm sóc người già, tuổi từ 20 đến 35;

- Nhân viên cấp dưỡng: 01 người, tuổi tử 20à35 có kinh nghiệm nấu ăn và chăm sóc người già;

10. TT Bảo Trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè: tuyển 28 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ, Y Sĩ: 03 người, ưu tiên chuyên khoa nhi/ thần kinh;

-Kỹ sư nông nghiệp: 01 người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp(làm việc tại cơ sở II Bảo lộc);

- Nhân viên Văn phòng: 01 người, tốt nghiệp cử nhân xã hội học (làm việc tại cơ sở II Bảo lộc);

- Điều dưỡng : 04 người, có trình độ sơ cấp trở lên;

- Giáo viên: 05 người, trình độ trung học Sư phạm trở lên hoặc cử nhân xã hội học; cử nhân khoa học;

- Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu: 03 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Nhân viên sửa chữa: 01 người; trình độ trung cấp cơ khí điện trở lên;

- Nhân viên : 03 người làm công tác quản lý tài sản, hoa màu đất đai, trình độ từ trung cấp trở lên;

- Hộ lý: 07 người, chăm sóc trẻ khuyết tật, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12;

+ Độ tuổi quy định chung cho các chức danh: dưới 45 tuổi; hộ khẩu thường trú TP. Hồ Chí Minh.

11. TT Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò vấp: tuyển 08 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu: 02 người, trình độ trung cấp trở lên, sức khoẻ tốt, tuổi từ 22à35 tuổi;

- Hộ lý: 05 người, trình độ văn hoá tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12, sức khoẻ tốt, tuổi đời từ 18 à 35;

- Kế toán viên: 01 người, tuổi từ 25à30; sức khoẻ tốt, tốt nghiệp trung cấp trở lên;

12. TT Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật: tuyển 01 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 01 người, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12;

13. TT Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc: tuyển 13 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ: 01 nam/ nữ; tuổi từ 25-45, tốt nghiệp Đại học Y khoa;

- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu: 01 nam/nữ, tuổi từ 20-35, tốt nghiệp sơ cấp hoặc trung cấp;

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12,

Tuổi từ 20à30;

- Nhân viên kỹ thuật điện: 01 nam, tuổi từ 20 à 35, tốt nghiệp bằng nghề 3/7 trở lên;

- Hộ lý: 09 nam/nữ, tốt nghiệp văn hoá lớp 9 hoặc lớp 12, tuổi từ 20à35;

14. Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình: tuyển 07 người;

Yêu cầu chức danh:

- Hộ lý: 06 người, trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Dược sĩ: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên;

15. TT Tư vấn Cai nghiện ma tuý: tuyển 05 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Điều dưỡng, Y sĩ : 02 nam, nhiệt tình có kinh nghiệm trong việc điều trị cai nghiện ma tuý;

- Dược sĩ trung cấp : 01 người;

- Nhân viên hộ lý : 01 nữ, trình độ văn hoá tốt nghiệp lớp 9 đến lớp 12;

- Nhân viên nấu ăn và phục vụ: 01 người; tốt nghiệp văn hoá lớp 9 hoặc lớp 12;

16. Ban Quản Trang: tuyển 03 người

- Yêu cầu chức danh sau: tuổi từ 22 đến dưới 30, có khả năng đi công tác xa; ưu tiên nam;

- Nhân viên chăm sóc cây cảnh: 03 người, có bằng nghề bậc 3/7 chuyên ngành chăm sóc hoa viên-cây kiểng, sức khoẻ tốt, kinh nghiệm ít nhất 2 năm;

17. Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân: tuyển 01 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Hộ lý: 01 nữ, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12; tuổi dưới 40;

18. Làng Thiếu niên Thủ Đức: tuyển 13 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người; tuổi từ 26-45;

- Điều dưỡng: 02 người, trình độ trung cấp trở lên, tuổi từ 20-45;

- Giáo viên dạy bơi lội: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành thể dục thể thao;

- Các chức danh Mẹ gia đình, Dì thế: 04 nữ, tốt nghiệp văn hoá phổ thông cơ sở, trung học hoặc chuyên môn các ngành Sư phạm, Sư phạm mầm non, các ngành khác từ trung học trở lên, tuổi từ 22-45;

- Hộ lý: 03 nữ, trình độ văn hoá tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12,

Tuổi từ 18-45;

- Nhân viên bảo vệ: 02 nam, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12; tuổi từ 20-45;

Yêu cầu có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

19. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà:tuyển 10 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ thú y: 01 nam;

- Chuyên viên: 01 nữ, tốt nghiệp đại học kinh tế;

- Trung cấp thú y : 01 nam /nữ;

- Điều dưỡng Trung cấp: 01 nam/ nữ;

- Trung cấp kế toán: 01 nam/nữ;

- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu: 01 nam/nữ, trình độ sơ cấp trở lên;

- Nhân viên lái xe: 01 nam;

- Nhân viên bảo vệ: 02 nam; tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Nhân viên hộ lý: 01 nam/ nữ , tốt nghiệp trung học phổ thông, có kinh nghiệm;

20. Trung tâm công tác xã hội trẻ em: tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 04 nam/nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công tác xã hội, tâm lý giáo dục, luật;

21. Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình chánh: tuyển 04 người

- Nhân viên kế toán: 01 người tốt nghiệp cử nhân kế toán;

- Điều dưỡng trung cấp: 01 người;

- Y sỹ : 01 người;

- Nhân viên hộ lý: 01 người, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12;

22. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp: tuyển 07 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Hộ lý: 01 người; tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12;

- chuyên viên: 02 người tốt nghiệp cao đẳng Lao động xã hội;

- Nhân viên Bảo vệ: 02 nam; tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12;

- Y sỹ đa khoa: 01 nam;

- Nhân viên kỹ thuật điện: 01 nam;

23. TT GD Dạy nghề Thanh thiếu niên 2: tuyển 07 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 03 người (trong đó có 02 người trình độ trung cấp sư phạm, giáo dục, tâm lý; 01 người trình độ đại học chuyên ngành xã hội học);

- Trung cấp kế toán: 01 người;

- Nhân viên bảo vệ: 03 người, trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học.

24. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Đức: tuyển 02 người;

Yêu cầu chức danh sau:

-Y Sĩ: 01 người, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Y sĩ đa khoa;

-Trung cấp điều dưỡng: 01 nam;

Tuổi không quá 40;

25. Trung tâm Cai nghiện ma tuý Bố Lá: tuyển 07 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên và nhân viên Ban quản lý khu: 04 nam, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Xã hội học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Luật; KHXH&NV;

- Y Sĩ đa khoa: 01 nam;

- Nhân viên bảo vệ: 02 nam; tốt nghiệp phổ thông trung học;

26. Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định: tuyển 05 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sỹ đa khoa: 01 nam/ nữ , tuổi từ 20 đến 40;

- Y sĩ: 01 nam/nữ, trình độ trung cấp Y, tuổi từ 20 đến 40;

- Điều dưỡng Trung cấp: 01 nam/ nữ, tuổi từ 20 đến 40 tuổi;

- Hộ lý: 01 người, tốt nghiệp văn hoá Phổ thông trung học, tuổi từ 20 đến 40;

- Nhân viên bảo vệ: 01 người, tốt nghiệp văn hoá Phổ thông trung học; tuổi từ 20 đến 40 tuổi;

27. Trung tâm GDLĐXH Phước Bình: tuyển 11 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 03 người, tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục học, Luật; tuổi từ 25 đến 35, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách; thực hiện công tác tái hoà nhập cộng đồng;

- Giáo viên dạy nghề: 02 người, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành điện lạnh, sửa chữa bảo trì máy vi tính, gò hàn, tuổi từ 22à40, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy;

- Y Sỹ: 01 người, trình độ trung cấp, tuổi từ 22à40, làm công tác y tế phục hồi sức khoẻ;

- Nhân viên Bảo vệ: 03 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12, ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, tuổi từ 20-30;

- Kỹ sư nông nghiệp: 01người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi;

- Nhân viên phục vụ: 01 người, làm công tác nấu ăn cho học viên, trình độ 12/12;

28. Trung tâm GDLĐ-BTXH Phú Văn: tuyển 08 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 08 nam, tốt nghiệp phổ thông trung học, ưu tiên bộ đội xuất ngũ;

Tuổi từ 25 đến 35.

29. Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa: tuyển 09 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên Điều dưỡng: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Nhân viên bảo vệ: 06 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Y sĩ đa khoa ; 01 nam; tốt nghiệp trung học y tế;

- Nhân viên lái xe: 01 người;

30. Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh: tuyển 02 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, tuổi dưới 35 (ưu tiên có kinh nghiệm);

- Giáo dục viên: 01 người, trình độ đại học chuyên ngành xã hội, công tác xã hội, xã hội nhân văn, tuổi từ 22 đến 35 ( ưu tiên có kinh nghiệm).

31. Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu: tuyển 11 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 09 nam, tốt nghiệp phổ thông trung học, ưu tiên bộ đội xuất ngũ);

- Nhân viên lái xe: 01 nam, có bằng lái dấu E trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm lái xe đường dài;

- Y sĩ : 01 nam, tốt nghiệp trung cấp y, ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác;

32. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức: tuyển 07 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Y sỹ: 03 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Bảo vệ: 03 nam, tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Nhân viên phục vụ: 01 người, phục vụ bếp ăn;

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện thông báo này và gửi danh sách cán bộ-nhân viên có nhu cầu điều động phù hợp với các chức danh trên về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 22/10/2012; và có thông báo cụ thể ngày, giờ họp Hội đồng tuyển dụng tại đơn vị để Phòng Tổ chức cán bộ Sở sắp xếp cử cán bộ cùng dự họp.

Các đơn vị đã được Sở duyệt phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý nào đề nghị tiến hành các thủ tục tuyển dụng và hoàn tất hồ sơ tuyển dụng trong quý đó không kéo dài sang quý sau, trường hợp chức danh yêu cầu không tuyển được trong quý trước thì sẽ đưa vào phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý sau;nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


3 thoughts on “Công văn 10444/SLĐTBXH-TC về thông báo tuyển dụng và điều động nhân sự quý 4/2012

  1. em muốn nộp hồ sơ vào vị trí mong muốn thì nộp hồ sơ ở đâu ạ

   Trả lờiXóa
  2. em muốn nộp hồ sơ vào vị trí mong muốn thì nộp hồ sơ ở đâu ạ

   Trả lờiXóa
  3. Hồ sơ tuyển dụng nộp trực tiếp tại các đơn vị có nhu cầu ở trên.

   Văn phòng đại diện của các đơn vị trên có trụ sở tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17 quận Bình Thạnh.

   Trả lờiXóa