BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỵ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GDDN Thanh thiếu niên 2

ntmy

Quyết định số 277/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22/10/2012 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỵ – Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quyết định 277/QĐ-SĐTBXH-TCnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỵ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GDDN Thanh thiếu niên 2