BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa

lienson

Quyết định 278/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22/10/2012 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Trần Hoàng Liên Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động-bảo trợ xã hội Phú Văn giữ chức vụ Giám đốcTrung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 278/QĐ-SLĐTBXH-TCnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa