BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Thế Minh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

dtminh

Quyết định 279/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 22/10/2012 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Đỗ Thế Minh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 279/QĐ-SLĐTBXH-TCnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Thế Minh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội