BREAKING NEWS
Search

Thông báo số 173/TB-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012

thongbao

Thông báo số 173/TB-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc ngày 01 tháng 01 năm 2013

Thông báo số 173nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo số 173/TB-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012