BREAKING NEWS
Search

Kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2013

Công văn số 311/SLĐTBXH-TC về triển khai kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm tại các đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm công văn và kế hoạchnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2013