BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhu cầu tuyển dụng và điều động nhân sự quý 1/2013

tuyen-dung-nguoi-tai

Nhằm tiếp tục thực hiện việc sắp xếp nhân sự của các đơn vị thuộc Sở, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong quý 1/2013 như sau:

1. TT Giáo dục thường xuyên Gia định: tuyển 01 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo viên dạy tin học: 01 nam, tuổi từ 25 trở lên, trình độ từ Cao đẳng trở lên;

Tuổi từ 25 tuổi trở lên, Hộ khẩu thành phố HCM.

2. Trường Cao đẳng nghề thành phố: tuyển 10 người

- Chuyên viên: 04 người, trình độ Đại học, cao đẳng (ưu tiên Thạc sĩ) các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Cơ khí, Điện tử, Kế toán, Sư phạm nghề, Sư phạm Anh văn, Điện công nghiệp;

- Giảng viên: 05 người, trình độ Đại học, cao đẳng (ưu tiên Thạc sĩ) các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Cơ khí, Điện tử, Kế toán, Sư phạm nghề, Sư phạm Anh văn, Điện công nghiệp;

- Nhân viên cơ khí : 01 người, thợ cơ khí bậc 3/7;

-Tuổi dưới 45, có kinh nghiệm giảng dạy;

3. Văn Phòng BCĐ Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá: tuyển 03 người

- Chuyên viên: 03 người, trình độ đại học chuyên ngành cử nhân kinh tế; Quản trị kinh doanh

4. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội: tuyển 02 người

- Cử nhân Luật hoặc Hành chính: 01 nam; chứng chỉ A hoặc B tin học, ngoại ngữ, có năng lực báo cáo tổng hợp, thống kê;

- Cử nhân Xã hội học hoặc Báo chí: 01 nam, có chứng chỉ A hoặc B tin học, ngoại ngữ, có kinh nghiệm về công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục học viên cai nghiện, người tái hoà nhập công đồng;

5. TT GD-DN Thiếu niên thành phố: tuyển 05 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người;

- Nhân viên tham vấn: 01 nam, tốt nghiệp đại học Luật hoặc chuyên ngành Xã hội học, công tác xã hội;

- Giáo dục viên: 01 người; tốt nghiệp đại học Luật hoặc chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Giáo dục học;

- Nhân viên văn phòng: 01 người, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính hoặc quản trị nhân lực;

- Nhân viên bảo vệ: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông;

Tuổi dưới 45, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh.

6. TT Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động: tuyển 03 người

Yêu cầu chức danh sau: trình độ từ cao đẳng trở lên, hộ khẩu thành phố;

- Chuyên viên ngành Toán- Tin học- Thống kê: 01 người;

- Chuyên viên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD - Kinh tế tài chính: 01 người;

- Nhân viên thủ quỹ: 01 người trình độ văn hoá tốt nghiệp PTTH hoặc Trung cấp;

7. Trường nghiệp vụ Nhà hàng: tuyển 12 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Phó trưởng Phòng Đào tạo: 01 nam, tuổi từ 30-45, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, sư phạm kỹ thuật, có kinh nghiệm trong công tác quản lý dạy nghề, am hiểu các quy định liên quan đến đào tạo nghề, có khả năng điều hành quản lý, có khả năng sư
phạm, có sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy làm bánh âu: 02 nam/nữ, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy làm bánh âu, có sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy Phục vụ phòng: 02 nam/ nữ, tuổi từ 25à45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy môn phục vụ phòng, sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy bếp: 01 nam/ nữ, tuổi từ 20-35, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy làm bếp, có sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy Phục vụ bàn: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25à45, đã qua đào tạo, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy phục vụ bàn, sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy tiếng Anh: 01 nam/ nữ, tuổi từ 20-35 tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ Anh văn; có kỹ năng sư phạm; sức khoẻ tốt;

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, tuổi từ 25-45, trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học, đã qua đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ;

- Nhân viên quản lý trang Web: 01 nam/ nữ, tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin, có kinh nghiệm trong thiết kế trang web,

- Nhân viên giáo vụ: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc các ngành khoa học xã hội nhân văn, sư phạm, sư phạm kỹ thuật, hành chính, có kinh nghiệm trong công tác giáo vụ;

- Nhân viên hướng dẫn thực tập và xúc tiến việc làm: 01 nam /nữ tuổi từ 25-45. tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong công tác giới thiệu việc làm, có mối quan hệ với các nhà hàng khách sạn;

8. Trung tâm Hỗ trợ xã hội: tuyển 02 ngưởi.

- Trung cấp tin học : 01 nam,

- Cử nhân kinh tế lao động: 01 nam;

Tuổi dưới 40.

9. Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần: tuyển 08 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Cử nhân Luật hoặc Hành chính: 01 người;

- Chuyên viên: 01 người, tốt nghiệp cử nhân Khoa học xã hội nhân văn;

- Bác sĩ đa khoa: 01 người;

- Y sĩ đa khoa: 01 người;

- Điều dưỡng Trung cấp: 01 người;

- Điều đưỡng sơ cấp: 01 người;

- Nhân viên bảo vệ: 01 người;

- Hộ lý: 01 người; trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học;

Tuổi từ 20 đến 45.

10. TT Dưỡng Lão Thị Nghè: tuyển 03 người,

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên Hộ lý: 02 nam/nữ, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12, có kinh nghiệm chăm sóc người già, tuổi từ 20 đến 35;

- Nhân viên cấp dưỡng: 01 người, tuổi tử 20à35 có kinh nghiệm nấu ăn và chăm sóc người già;

11. TT Bảo Trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè: tuyển 31 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ, Y Sĩ: 05 người, ưu tiên chuyên khoa nhi/ thần kinh;

- Chuyên viên: 03 người, tốt nghiệp các chuyên ngành nông nghiệp, Xã hội học, Kinh tế, Kế toán tài chính, Hành chính (làm việc tại cơ sở II Bảo Lộc);

- Điều dưỡng : 05 người, có trình độ Trung cấp trở lên;

- Giáo viên: 03 người, trình độ Cử nhân xã hội học; Cử nhân khoa học hoặc trung cấp Sư phạm;

- Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu: 03 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Nhân viên sửa chữa: 02 người; trình độ trung cấp cơ khí điện trở lên;

- Hộ lý: 10 người, chăm sóc trẻ khuyết tật, tốt nghiệp văn hoá PTCS trở lên;

+ Độ tuổi quy định chung cho các chức danh: dưới 45 tuổi; hộ khẩu thường trú TP. Hồ Chí Minh.

12. TT Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò vấp: tuyển 06 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Kế toán viên: 01 người, trình độ trung cấp trở lên, sức khoẻ tốt, tuổi từ 22 đến 30 tuổi;

- Hộ lý: 05 người, trình độ văn hoá tốt nghiệp văn hoá PTCS trở lên, sức khoẻ tốt, tuổi đời từ 18 đến 35;

13. TT Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc: tuyển 09 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ: 01 nam/ nữ; tuổi từ 25-45, tốt nghiệp Đại học Y khoa;

- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu: 01 nam/nữ, tuổi từ 20-35, tốt nghiệp sơ cấp hoặc trung cấp;

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, tốt nghiệp văn hoá PTCS trở lên, tuổi từ 20->30;

- Nhân viên kỹ thuật điện: 01 nam, tuổi từ 20 à 35, tốt nghiệp bằng nghề 3/7 trở lên;

- Hộ lý: 05 nam/nữ, tốt nghiệp văn hoá PTCS trở lên, tuổi từ 20->35;

14. Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình: tuyển 04 người;

Yêu cầu chức danh:

- Hộ lý: 02 người, trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Ysĩ: 01 người, tốt nghiệp trung cấp y;

- Nhân viên phục vụ: 01 người; sức khoẻ tốt;

15. Ban Quản Trang: tuyển 06 người

- Yêu cầu chức danh sau: tuổi từ 22 đến dưới 30, có khả năng đi công tác xa; ưu tiên nam;

- Nhân viên chăm sóc cây cảnh: 04 người, có bằng nghề bậc 3/7 chuyên ngành chăm sóc hoa viên-cây kiểng, sức khoẻ tốt, kinh nghiệm ít nhất 2 năm;

- Nhân viên bảo vệ: 02 người tốt nghiệp PTTH; có kinh nghiệm;

16. Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân: tuyển 03 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Y sỹ trung cấp: 01 người;

- Điều dưỡng trung cấp : 01 người;

-Nhân viên hành chính: 01 người, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên;

Tuổi không quá 40 đối với nữ và không quá 45 đối với nam; ưu tiên người có kinh nghiệm chăm sóc, điều trị cho trẻ nhiễm HIV/AIDS;

17. Làng Thiếu niên Thủ Đức: tuyển 14 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người; tuổi từ 26-45;

- Điều dưỡng: 04 người, trình độ trung cấp trở lên, tuổi từ 20-45;

- Hộ lý: 03 nữ , tuổi từ 18 đến 45, tốt nghiệp văn hoá từ phổ thông cơ sở trở lên;

- Giáo viên hoặc huấn luyện viên dạy bơi lội: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành thể dục thể thao;

- Các chức danh Mẹ gia đình, Dì thế: 04 nữ, tốt nghiệp văn hoá phổ thông cơ sở, trung học hoặc chuyên môn các ngành Sư phạm, Sư phạm mầm non, các ngành khác từ trung học trở lên, tuổi từ 22-45;

- Nhân viên thủ quỹ : 01 nữ, tốt nghiệp phổ thông trung học; tuổi từ 20-45;

Yêu cầu có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

18. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà:tuyển 08 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ: 01 người;

- Chuyên viên: 01 người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán;

-Chuyên viên: 01 người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật;

- Giáo viên mầm non trung cấp: 01 nữ;

- Trung cấp Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu: 01 nam/ nữ;

- Trung cấp Điều dưỡng: 01 nam/nữ;

- Nhân viên lái xe: 01 nam; có bằng lái dấu E;

- Nhân viên hộ lý: 01 nam/ nữ , tốt nghiệp trung học phổ thông, có kinh nghiệm;

19. Trung tâm công tác xã hội trẻ em: tuyển 02 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 01 nam/nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Công tác xã hội, Tâm lý giáo dục, Luật; Xã hội học;

- Nhân viên : 01 người, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Tài chính –kế toán;

20. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp: tuyển 06 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Hộ lý: 01 nam; tốt nghiệp văn hoá từ phổ thông cơ sở trở lên;

- chuyên viên: 01 người tốt nghiệp đại học Xã hội học;

- Nhân viên Bảo vệ: 01 nam; tốt nghiệp văn hoá từ Phổ thông cơ sở trở lên;

- Nhân viên kế toán: 01 người, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Tài chính kế toán trở lên;

- Y sỹ đa khoa: 01 nam;

- Nhân viên thú y: 01 nam; tốt nghiệp trung cấp Chăn nuôi, thú y;

21. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Đức: tuyển 04 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 04 nam; tốt nghiện văn hoá phổ thông trung học;

Tuổi không quá 40;

22. Trung tâm Cai nghiện ma tuý Bố Lá: tuyển 07 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên và nhân viên Ban quản lý khu: 03 nam, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Xã hội học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Luật; KHXH&NV;

- Bác sỹ, Y sỹ đa khoa: 02 nam/ nữ;

- Nhân viên bảo vệ: 02 nam; tốt nghiệp phổ thông trung học ( ưu tiên bộ đội xuất ngũ; công an);

23. Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định: tuyển 11 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 01 nam/nữ, tốt nghiệp đại học KHXHNV ngành công tác xã hội;

- Y sĩ: 02 nam/nữ, trình độ trung cấp Y;

- Điều dưỡng Trung cấp: 03 nam/ nữ;

- Nhân viên cấp dưỡng: 05 người, tốt nghiệp văn hoá Phổ thông trung học;

Tuổi từ 20 đến 40 tuổi;

24. Trung tâm GDLĐXH Phước Bình: tuyển 07 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 01 người, tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục học, Luật; tuổi từ 25 đến 35, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách; thực hiện công tác tái hoà nhập cộng đồng;

- Giáo viên dạy nghề: 02 người, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Nữ công gia chánh, may, thiết kế thời trang tuổi từ 22à40, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy;

- Nhân viên Bảo vệ: 02 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12, ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, tuổi từ 20-30;

- Kỹ sư nông nghiệp: 01người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi;

- Nhân viên phục vụ: 01 người, làm công tác nấu ăn cho học viên, trình độ 12/12;

25. Trung tâm GDLĐ-BTXH Phú Văn: tuyển 06 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 03 nam, tốt nghiệp phổ thông trung học, ưu tiên bộ đội xuất ngũ;

- Bác sỹ y khoa: 01 nam;

- Y sỹ đa khoa: 02 nam;

Tuổi từ 25 đến 35.

26. Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa: tuyển 09 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 04 nữ, tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công tác xã hội;

- Nhân viên Tổ chức: 01 người, tốt nghiệp trung cấp hành chính trở lên;

- Y sỹ đa khoa: 01 nữ;

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Nhân viên kế toán : 02 người, tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên;

27. Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh: tuyển 08 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 05 nam, tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, tuổi dưới 35 (ưu tiên có kinh nghiệm);

- Giáo dục viên: 03 người, trình độ đại học chuyên ngành xã hội, công tác xã hội, xã hội nhân văn, tuổi từ 22 đến 35 ( ưu tiên có kinh nghiệm).

28. Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu: tuyển 12 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 10 nam, tốt nghiệp phổ thông trung học, ưu tiên bộ đội xuất ngũ);

- Nhân viên lái xe: 01 nam, có bằng lái dấu E trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm lái xe đường dài;

- Điều dưỡng trung cấp : 01 nam;

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện thông báo này và gửi danh sách cán bộ-nhân viên có nhu cầu điều động phù hợp với các chức danh trên về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 21/01/2013; và có thông báo cụ thể ngày, giờ họp Hội đồng tuyển dụng tại đơn vị để Phòng Tổ chức cán
bộ Sở sắp xếp cử cán bộ cùng dự họp.

Các đơn vị đã được Sở duyệt phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý nào đề nghị tiến hành các thủ tục tuyển dụng và hoàn tất hồ sơ tuyển dụng trong quý đó không kéo dài sang quý sau, trường hợp chức danh yêu cầu không tuyển được trong quý trước thì sẽ đưa vào phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý sau.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhu cầu tuyển dụng và điều động nhân sự quý 1/2013