BREAKING NEWS
Search

Khảo sát thực trạng nhà ở của công chức thuộc Sở

Công văn số 2806/SLĐTBXH-TC ngày 11 tháng 03 năm 2013 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội về khảo sát thực trạng nhà ở của công chức thuộc Sở.

Tải về tệp đính kèm tại đâynanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Khảo sát thực trạng nhà ở của công chức thuộc Sở