BREAKING NEWS
Search

Công văn về số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và đăng ký thi nâng ngạch năm 2013

vb

Công văn số 407/SNV-ĐT của Sở Nội vụ về báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và đăng ký thi nâng ngạch năm 2013.

Đề nghị đơn vị tổng hợp và báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ để kịp thời hạn theo thời gian yêu cầu của Sở nội vụ tại văn bản nêu trên. Để kịp tiến độ đề nghị báo cáo trước qua email hoanghue@dolisa.org để kịp thời tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

Công văn 407/SNV-ĐTnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn về số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và đăng ký thi nâng ngạch năm 2013