BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhu cầu tuyển dụng và điều động nhân sự quý 2/2013

tuyen-dung-nguoi-tai

Nhằm tiếp tục thực hiện việc sắp xếp nhân sự của các đơn vị thuộc Sở, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị nhu cầu nhân sự của các đơn vị trong quý 2/2013 như sau:

1. TT Giáo dục thường xuyên Gia định: tuyển 01 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo viên dạy tin học: 01 nam, tuổi từ 25 trở lên, trình độ từ Cao đẳng trở lên;

Tuổi từ 25 tuổi trở lên, Hộ khẩu thành phố HCM.

2. Trường Cao đẳng nghề thành phố: tuyển 05 người

- Chuyên viên: 04 người, trình độ Đại học, cao đẳng (ưu tiên Thạc sĩ) các chuyên ngành Điện công nghiệp; Điện tử, Cơ khí ô tô;

- Nhân viên cơ khí : 01 người, thợ cơ khí bậc 4/7;

-Tuổi dưới 45, có kinh nghiệm làm việc;

3. Văn Phòng BCĐ Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá: tuyển 01 người

- Chuyên viên: 01 người, trình độ đại học chuyên ngành cử nhân kinh tế; Quản trị kinh doanh.

4. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội: tuyển 01 người

- Nhân viên lái xe: 01 nam, có bằng lái xe chuyên nghiệp, trình độ văn hoá 9/12;

5. TT GD-DN Thiếu niên thành phố: tuyển 06 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người;

- Nhân viên tham vấn: 01 nam, tốt nghiệp đại học Luật hoặc chuyên ngành Xã hội học, công tác xã hội;

- Giáo dục viên: 01 người; tốt nghiệp đại học Luật hoặc chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Giáo dục học;

- Nhân viên văn phòng: 01 người, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hành chính hoặc quản trị nhân lực;

- Nhân viên bảo vệ: 02 người, tốt nghiệp trung học phổ thông;

Tuổi dưới 45, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh.

6. TT Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động: tuyển 06 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Chuyên viên: 02 người, trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành Toán-Thống kê, công nghệ thông tin (chuyên ngành an ninh mạng, sửa chữa máy tính, thiết kế Website, truyền thông đa phương tiện)

- Chuyên viên: 02 người, tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành QT nhân lực – Marketing, chuyên ngành tổ chức sự kiện-Hệ thống thông tin quản lý;

- Chuyên viên: 02 người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tâm lý học-Nhân học, Xã hội học, Ngoại ngữ Anh văn ( ưu tiên trình độ Cao học trở lên);

7. Trường nghiệp vụ Nhà hàng: tuyển 15 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo viên dạy làm bánh: 01 nam/nữ, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp phổ thông trung học, trung cấp trở lên chuyên ngành Nữ công gia chánh, kỹ thuật nữ công, làm bánh,có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy làm bánh âu;

- Giáo viên dạy Phục vụ phòng: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25à45, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành phục vụ phòng, quản trị lưu trú du lịch, quản trị nhà hàng khách sạn;

- Giáo viên dạy bếp: 01 nam/ nữ, tuổi từ 20-35, tốt nghiệp phổ thông trung học, trung cấp trở lên chuyên ngành Nữ công gia chánh, kỹ thuật nữ công , làm bếp có kinh nghiệm trong việc giảng dạy làm bếp, có sức khoẻ tốt;

- Giáo viên dạy tiếng Anh: 01 nam/ nữ, tuổi từ 20-35 tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngoại ngữ Anh văn; có kỹ năng sư phạm; sức khoẻ tốt;

- Nhân viên Phục vụ bàn: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25à45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc phục vụ bàn, sức khoẻ tốt;

- Nhân viên làm bếp: 01 người, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc làm bếp, có sức khoẻ tốt;

- Nhân viên Phục vụ phòng: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25à45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc phục vụ phòng, sức khoẻ tốt;

- Nhân viên làm bánh: 01 người, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp phổ thông trung học, có kinh nghiệm trong công việc làm bánh, có sức khoẻ tốt;

- Nhân viên quản lý trang Web: 01 nam/ nữ, tốt nghiệp phổ thông trung học, đã qua đào tạo công nghệ thông tin, quản trị mạng, có kinh nghiệm trong thiết kế trang web,

- Nhân viên giáo vụ: 02 nam/ nữ, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc các ngành khoa học xã hội nhân văn, sư phạm, sư phạm kỹ thuật, hành chính, có kinh nghiệm trong công tác giáo vụ;

- Nhân viên hướng dẫn thực tập và xúc tiến việc làm: 01 nam /nữ tuổi từ 25-45. tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm trong công tác giới thiệu việc làm, có mối quan hệ với các nhà hàng khách sạn;

- Nhân viên hành chính: 01 nam/ nữ, tuổi từ 25-40, tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, hành chính, văn thư lưu trữ, Khoa học xã hội nhân văn, có kinh nghiệm trong công việc hành chính;

- Nhân viên trợ lý thanh niên: 01 người, tuổi từ 25-45 tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị-kinh doanh, khoa học xã hội nhân văn, có kinh nghiệm trong công việc quản lý thanh thiếu niên và tổ chức hoạt động cho Thanh niên;

- Nhân viên quảng bá-tiếp thị: 01 người, tuổi từ 25-45, tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Du lịch, Maketting, có kinh nghiệm trong công việc quảng bá tiếp thị sản phẩm;

8. Trung tâm Hỗ trợ xã hội: tuyển 08 người.

- Y sỹ : 01 nam, tốt nghiệp chuyên môn trung cấp(dự kiến bố trí làm việc tại Trạm y tế);

- Thư ký văn phòng: 01 nữ, tốt nghiệp cao đẳng Hành chính trở lên, tuổi dưới 40;

- Giáo dục viên: 04 nam/ nữ (01 tốt nghiệp ĐH Xã hội học, 01 ĐH Quản trị kinh doanh, 01 Cao đẳng Quản trị kinh doanh, 01 trung cấp Hành chính, tuổi dưới 40;

- Nhân viên bảo vệ: 02 nam/nữ, tốt nghiệp phổ thông trung học;

Tuổi dưới 40, ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

9. Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần: tuyển 11 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người;

- Y sĩ đa khoa: 02 người;

- Điều dưỡng Trung cấp: 02 người;

- Kế toán trung cấp : 01 người;

-Chuyên viên: 02 người (01 tốt nghiệp đại học Hành chính, 01 tốt nghiệp ngành Công xã hội; tuổi từ 20 đến 45;

- Hộ lý: 03 người; trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học;

Tuổi từ 20 đến 45.

10. TT Dưỡng Lão Thị Nghè: tuyển 02 người,

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên Hộ lý: 02 nam/nữ, tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên, có kinh nghiệm chăm sóc người già, tuổi từ 20 đến 35;

11. TT Bảo Trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè: tuyển 30 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ, Y Sĩ: 03 người, ưu tiên chuyên khoa nhi/ thần kinh;

- Chuyên viên: 03 người, tốt nghiệp kỹ sư Nông nghiệp, cử nhân Xã hội học, cử nhân Kinh tế, cử nhân Kế toán tài chính, cử nhân Hành chính (làm việc tại cơ sở II Lâm Đồng);

- Điều dưỡng: 03 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Giáo viên: 03 người, trình độ cử nhân Xã hội học, cử nhân Khoa học hoặc trung cấp Sư phạm trở lên;

- Nhân viên Hành chính: 01 người ( thực hiện các dự án nước ngoài), trình độ đại học Ngoại ngữ;

- Nhân viên Công tác xã hội: 02 người trình độ trung cấp Xã hội trở lên;

- Kỷ thuật viên Vật lý trị liệu: 03 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Nhân viên cấp dưỡng: 02 người, trình độ đại học chuyên ngành về Nữ công hoặc Cao đẳng Công nghệ thực phẩm;

- Nhân viên sửa chữa : 01 người, trình độ trung cấp cơ khí điện hoặc kỹ thuật máy động lực trở lên;

- Hộ lý: 09 người, chăm sóc trẻ khuyết tật, tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên;

+ Độ tuổi quy định chung cho các chức danh: dưới 45 tuổi; hộ khẩu thường trú TP. Hồ Chí Minh.

12. TT Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò vấp: tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Kế toán viên: 01 người, trình độ trung cấp trở lên, sức khoẻ tốt, tuổi từ 22à30 tuổi;

- Hộ lý: 02 người, trình độ văn hoá tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12, sức khoẻ tốt, tuổi đời từ 18 à 35;

- Nhân viên phục vụ: 01 nữ, tuổi từ 18-40;

13. TT Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc: tuyển 09 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ: 01 nam/ nữ; tuổi từ 25-45, tốt nghiệp Đại học Y khoa;

- Kỹ thuật viên vật lý trị liệu: 02 nam/nữ, tuổi từ 20-35, tốt nghiệp sơ cấp hoặc trung cấp;

- Điều dưỡng trung cấp: 01 người, tuổi từ 22à30;

- Hộ lý: 05 nam/nữ, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, tuổi từ 20à35;

14. Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình: tuyển 08 người;

Yêu cầu chức danh:

- Chuyên viên: 01 người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xã hội học, công tác xã hội, Ngân hàng…..

- Hộ lý: 04 người, trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Y Sỹ: 02 người, tốt nghiệp trung cấp y;

- Điều dưỡng trung cấp: 01 người, tốt nghiệp trung cấp y;

15. Ban Quản Trang: tuyển 08 người

- Yêu cầu chức danh sau: tuổi từ 25 đến dưới 30, có khả năng đi công tác xa; ưu tiên nam;

- Kỹ sư xây dựng: 01 người, tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng;

- Trung cấp Điện Dân dụng và công nghiệp: 01 người, tốt nghiệp trung cấp điện;

- Nhân viên chăm sóc cây cảnh: 03 người, có bằng nghề bậc 3/7 chuyên ngành chăm sóc hoa viên-cây kiểng, sức khoẻ tốt, kinh nghiệm ít nhất 2 năm;

- Nhân viên phục vụ: 03 người;

16. Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân: tuyển 01 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Điều dưỡng trung cấp : 01 người;

Tuổi không quá 40 đối với nữ và không quá 45 đối với nam; ưu tiên người có kinh nghiệm chăm sóc, điều trị cho trẻ nhiễm HIV/AIDS;

17. Làng Thiếu niên Thủ Đức: tuyển 06 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người; tuổi từ 26-45;

- Điều dưỡng: 02 người, trình độ trung cấp trở lên, tuổi từ 20-45;

- Hộ lý: 02 nữ , tuổi từ 18 đến 45, tốt nghiệp văn hoá từ phổ thông cơ sở trở lên;

- Nhân viên kỹ thuật chăm sóc cây kiểng: 01 người,

18. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà:tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Y sỹ trung cấp: 01 nam;

- Chuyên viên: 01 người, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên;

- Nhân viên lái xe: 01 nam; có bằng lái dấu D;

- Nhân viên hộ lý: 01 nam/ nữ , tốt nghiệp trung học phổ thông, có kinh nghiệm;

19. Trung tâm công tác xã hội trẻ em: tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 02 nam/nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Công tác xã hội, Tâm lý giáo dục, Xã hội học;

- Nhân viên Hành chính: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Nhân viên Kế toán: 01 nam/ nữ, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán;

20. Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình chánh: tuyển 04 người

- Y Sỹ: 01 người, tốt nghiệp trung cấp Y;

- Điều dưỡng sơ cấp: 01 nam/nữ;

- Nhân viên Phục vụ: 01 người, tốt nghiệp phổ thông cơ sở;

- Nhân viên hộ lý: 01 người, tốt nghiệp văn hoá từ lớp 9 đến lớp 12;

21. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp: tuyển 08 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Hộ lý: 01 nam/nữ; tốt nghiệp văn hoá từ phổ thông cơ sở trở lên;

- chuyên viên: 01 người tốt nghiệp đại học Xã hội học;

- Trung cấp Bảo trợ xã hội: 02 người;

- Nhân viên Bảo vệ: 01 nam; tốt nghiệp văn hoá từ Phổ thông cơ sở trở lên;

- Nhân viên kế toán: 01 người, tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Tài chính kế toán trở lên;

- Nhân viên lái xe: 01 nam;

- Nhân viên thú y: 01 nam; tốt nghiệp trung cấp Chăn nuôi, thú y;

22. TT GD Dạy nghề Thanh thiếu niên 2: tuyển 07 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 03 người, trình độ đại học chuyên ngành Công tác xã hội, tâm lý, sư phạm;

- Nhân viên bảo vệ: 04 người, trình độ phổ thông trung học trở lên;

người, trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học.

23. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Đức: tuyển 14 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 10 nam; tốt nghiện văn hoá phổ thông trung học;

- Kế toán : 01 nam; có trình độ từ trung cấp trở lên;

- Giáo dục viên: 02 nam, có trình độ Đại học chuyên ngành Luật, Xã hội học, công tác xã hội, hoăc ngữ Văn;

- Kỹ thuật viên: 01 nam, có trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Tuổi không quá 40;

24. Trung tâm Cai nghiện ma tuý Bố Lá: tuyển 12 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên và nhân viên Ban quản lý khu: 05 nam, tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành Xã hội học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Luật; KHXH&NV;

- Bác sỹ, Y sỹ đa khoa: 02 nam/ nữ;

- Nhân viên bảo vệ: 05 nam; tốt nghiệp phổ thông trung học ( ưu tiên bộ đội xuất ngũ; công an);

25. Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định: tuyển 05 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Y sĩ: 01 nam/nữ, trình độ trung cấp Y;

- Điều dưỡng : 02 nam/ nữ, trình độ trung cấp trở lên;

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, trình độ trung học phổ thông;

- Nhân viên cấp dưỡng: 01 người, tốt nghiệp phổ thông cơ sở;

Tuổi từ 20 đến 40;

26. Trung tâm GDLĐXH Phước Bình: tuyển 11 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 03 người, tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục học, Luật; tuổi từ 25 đến 35, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách; thực hiện công tác tái hoà nhập cộng đồng;

- Giáo viên dạy nghề: 02 người, tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Nữ công gia chánh, công nghệ thông tin tuổi từ 22à40, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy;

- Nhân viên Bảo vệ: 04 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12, ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, tuổi từ 20-30;

- Kỹ sư nông nghiệp: 01người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi;

- Nhân viên phục vụ: 01 người, làm công tác nấu ăn cho học viên, trình độ 12/12;

27. Trung tâm GDLĐ-BTXH Phú Văn: tuyển 16 người;

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 10 nam, tốt nghiệp PTTH, ưu tiên bộ đội xuất ngũ;

- Giáo dục viên: 02 nam; tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Xã hội học; cử nhân triết học;

- Y sỹ đa khoa: 03 nam;

- Trung cấp điện: 01 nam;

Tuổi từ 25 đến 35.

28. Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa: tuyển 10 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo dục viên: 01 người, tốt nghiệp đại học Xã hội học, cử nhân lịch sử;

- Nhân viên bảo vệ: 06 người, trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Nhân viên kế toán : 03 người, tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên;

29. Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh: tuyển 09 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Y sỹ trung cấp: 01 nam , tuổi dưới 40 ( ưu tiên có kinh nghiệm);

- Trung cấp Nông nghiệp: 01 nam, tốt nghiệp trung cấp Nông Lâm, tuổi dưới 40;

- Nhân viên bảo vệ: 05 nam, tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên, tuổi dưới 35 (ưu tiên có kinh nghiệm);

- Giáo dục viên: 02 người, tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xã hội( chính quy), Công tác xã hội, Xã hội nhân văn, tuổi từ 22 đến 35 ( ưu tiên có kinh nghiệm).

30. Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức: 35 người

- Y sỹ, Bác sỹ: 03 người, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên;

- Điều dưỡng trung cấp : 05 người;

- Dược Sỹ: 01 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Hộ lý: 05 người, tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Nhân viên cấp dưỡng: 01 người, trình độ phổ thông cơ sở, biết nấu ăn;

- Nhân viên điện, nước: 01 người, có trình độ chuyên môn về điện, nước;

- Nhân viên thú y: 03 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Nhân viên bảo vệ: 12 người, trình độ phổ thông trung học;

- Giáo dục viên: 03 người trình độ trung cấp ngành Công tác xã hội, giáo dục trở lên;

- Nhân viên Văn phòng: 01 người, trình độ trung cấp Luật, hành chính trở lên (sử dụng thành thạo vi tính);

31. Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu: tuyển 13 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ: 09 người, tốt nghiệp phổ thông trung học, ưu tiên bộ đội xuất ngũ);

- Nhân viên lái xe: 01 nam, có bằng lái dấu E trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm lái xe đường dài;

- Nhân viên quản lý, giáo dục viên: 02 nam, tốt nghiệp đại học các ngành xã hội, luật…

- Y sỹ trung cấp : 01 nam;

32. Trung tâm tư vấn cai nghiện ma tuý: tuyển 07 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Điều dưỡng , Y sỹ trung cấp: 03 người;

- Hộ lý : 01 người, trình độ trung học cơ sở trở lên;

- Nhân viên bảo vệ: 02 nam, tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Nhân viên nấu ăn: 01 người, trình độ phổ thông cơ sở trở lên;

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện thông báo này và gửi danh sách cán bộ-nhân viên có nhu cầu điều động phù hợp với các chức danh trên về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 22/04/2013; và có thông báo cụ thể ngày, giờ họp Hội đồng tuyển dụng tại đơn vị để Phòng Tổ chức cán bộ Sở sắp xếp cử cán bộ cùng dự họp.

Các đơn vị đã được Sở duyệt phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý nào đề nghị tiến hành các thủ tục tuyển dụng và hoàn tất hồ sơ tuyển dụng trong quý đó không kéo dài sang quý sau, trường hợp chức danh yêu cầu không tuyển được trong quý trước thì sẽ đưa vào phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý sau.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhu cầu tuyển dụng và điều động nhân sự quý 2/2013