BREAKING NEWS
Search

Danh sách ứng viên qua kỳ sơ tuyển vào làm việc tại cơ quan sở

Danh sách ứng viên đã qua vòng sơ tuyển vào làm việc tại cơ quan Sở sau buổi phỏng vấn tuyển dụng ngày 23 tháng 5 năm 2013 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Danh sách ứng viên qua kỳ sơ tuyển vào làm việc tại cơ quan sở