BREAKING NEWS
Search

Các văn bản về đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính


Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/2013/NĐ-CP
Tài liệu đính kèm: Tải về
Tải về văn bản đính kèm và giải nénnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Các văn bản về đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính