BREAKING NEWS
Search

Công văn hướng dẫn bổ sung kê khai tài sản

Kekhai_TS

Công văn hướng dẫn bổ sung kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 và đề cương báo cáo

Tài liệu đính kèm: Tải vềnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn hướng dẫn bổ sung kê khai tài sản