BREAKING NEWS
Search

Công văn 199/SLĐTBXH ngày 07/01/2013 của Sở Lao động–Thương binh và Xã hội về triển khai cập nhật hồ sơ điện tử Quý I

hosodientu

 

Các đơn vị thuộc Sở vào đường link này: https://app.box.com/s/w9lzl4yc96max4e12i6h để tải công văn và lịch cập nhậtnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 199/SLĐTBXH ngày 07/01/2013 của Sở Lao động–Thương binh và Xã hội về triển khai cập nhật hồ sơ điện tử Quý I