BREAKING NEWS
Search

Công văn triển khai hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Sở

Deanvitrivieclam

Click vào đường link này để tải công văn https://app.box.com/s/5kfr701ipcnayt3qv0frnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn triển khai hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Sở