BREAKING NEWS
Search

Thư mời họp thẩm định đề án vị trí việc làm (Đề án điểm)

Deanvitrivieclam

Kính gửi: Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Vào đường link này để tải thư mời --->https://app.box.com/s/rdtwp4bbosdfcwpv5zng. Xin cám ơn

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề thành phố

Vào đường link này để tải thư mời --->https://app.box.com/s/qq1ev8ku4s4yd1cwbpa8. Xin cám ơnnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thư mời họp thẩm định đề án vị trí việc làm (Đề án điểm)