BREAKING NEWS
Search

Nội dung, Hồ sơ và Biên bản về thẩm định Đề Án Vị trí Việc làm

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị

Nhằm để đảm bảo việc thẩm định Đề án Vị trí việc làm đạt hiệu quả.

Phòng Tổ chức – Cán bộ Sở hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị các bước sau:

+ Nội dung thẩm đinh

+ Hồ sơ thẩm định

+ Biển bản thẩm định

Gửi file đính kèm hướng dẫn. Bấm vào đây để tải=> https://app.box.com/s/eni8lnyxn715bl1y5m72nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Nội dung, Hồ sơ và Biên bản về thẩm định Đề Án Vị trí Việc làm