BREAKING NEWS
Search

QĐ 47/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch viên chức

Vào đây để tải Quyết định=>https://app.box.com/s/oikudapl3500bwa6oh1bnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “QĐ 47/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch viên chức