BREAKING NEWS
Search

Triển khai công văn rà soát báo cáo danh sách cán bộ chủ chốt hiện có tại đơn vị

Vào đây để tải công văn và biểu mẫu https://app.box.com/s/tts10fy9iic40l282c1a


TAG

nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Triển khai công văn rà soát báo cáo danh sách cán bộ chủ chốt hiện có tại đơn vị