BREAKING NEWS
Search

Triển khai cập nhật Hồ sơ điện tử Quý IV theo công văn số 16513/SLĐTBXH-TC ngày 15/10/2014

hosodientu

click vào đây https://app.box.com/s/kbce9xuikz1vw1unh8jx để tải công văn và biểu mẩu báo cáo


TAG

nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Triển khai cập nhật Hồ sơ điện tử Quý IV theo công văn số 16513/SLĐTBXH-TC ngày 15/10/2014