BREAKING NEWS
Search

Về triển khai đánh giá cán bộ công chức, viên chức 2014

Đơn vị vào các đường links dưới đây để tải nội dung:

- công văn triển khai https://app.box.com/s/v4ofatu3m7n5elj9ploh

- mẫu báo cáo và phiếu đánh giá https://app.box.com/s/v12dbdns3bhom1tiys1k


TAG

nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Về triển khai đánh giá cán bộ công chức, viên chức 2014