BREAKING NEWS
Search

Về triển khai kê khai tài sản

Đơn vị vào đường links dưới đây để tải các nội dung sau:

- Thư mời họp: https://app.box.com/s/9p3ow7wifz7abegb9uz8

- Tài liệu:  https://app.box.com/s/ug5y5r5xgkuur733p8t0

- Bảng tổng hợp và biểu mẫu kê khai tài sản: https://app.box.com/s/6mgt5etreuy2cva2au95


TAG

nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Về triển khai kê khai tài sản