BREAKING NEWS
Search

Thông báo lịch học các lớp: TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2015

Vào đường links này để tải danh sách và lịch học:

Danh sách: https://app.box.com/s/2t46ucrdl91zdkxyxruew3o07l529klo

Lịch học: https://app.box.com/s/ht608l9v5wp73h2fwcs5fmdlwovcha5lnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo lịch học các lớp: TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CÔNG TÁC THANH NIÊN VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2015