BREAKING NEWS
Search

Thông báo học Trung cấp lý luận chính trị đợt 7

Vào đây tải thông báo https://app.box.com/s/fukaon2wu4b5ru8rp4oa1t9alux7q98d

Danh sách các lớp học trong giờ hành chính https://app.box.com/s/tk9qa4lz4v8aypuoest5si1jnuggd2om

Danh sách các lớp học một ngày trong giờ hành chính và ngày thứ 7 https://app.box.com/s/zo3rt5nkv180douzpm70bfi315kr9srlnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo học Trung cấp lý luận chính trị đợt 7