BREAKING NEWS
Search

Về phổ biến, công khai, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố năm 2015.

Vào đây để tải công văn https://app.box.com/s/ptl7k5vp6ib2310zewiw2xx35kj68dtnnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Về phổ biến, công khai, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố năm 2015.