BREAKING NEWS
Search

Văn bản về đề nghị bổ sung và điều chỉnh đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Công văn số 21058/SLĐTBXH-TC ngày  08 tháng 10 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị các đơn vị trực thuộcchỉnh sửa bổ sung đề án tinh giản biên chế cho phù hợp với Đề án vị trí việc làm mới nhất của đơn vị.

Nhấn vào đây để tải văn bảnnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Văn bản về đề nghị bổ sung và điều chỉnh đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP