BREAKING NEWS
Search

Triển khai kê khai tài sản và thu nhập năm 2015

Văn bản, biểu mẫu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện kê khai tài sản và thu nhập năm 2015

Văn bản triển khai
Tải về biểu mẫu tại đâynanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Triển khai kê khai tài sản và thu nhập năm 2015