BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhập học lớp Chuyên viên Đợt 1/2016

K/g Các Anh/Chị Chuyên viên các Phòng, ban

Đề nghị Các Anh/Chị kiểm tra lại thông tin cá nhân, thông tin các lớp học để tham gia đúng lớp theo danh sách; tham gia khai giảng và tham dự đầy đủ khóa học.

Danh sách tham gia học lớp Chuyên viên
Thông báo nhập học lớp Chuyên viên của SNVnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhập học lớp Chuyên viên Đợt 1/2016