BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhập học lớp Tiếng Anh trình độ A2 và B1 chuẩn Châu Âu

Kính gửi Các Anh/Chị các phòng, ban, đơn vị

Sở Nội vụ có Thông báo và danh sách các Anh.chị trúng tuyển kỳ thi đầu vào tiếng Anh. Trên cơ sở đó, Phòng Tổ chức Cán bộ triển khai danh sách và thông báo lớp học đến các anh/chị có tên trong danh sách.
đề nghị các Anh.chị in mẫu Giấy cam kết ra để xin xác nhận của cơ quan và nộp vào ngày khai giảng theo Thông báo.

Trân trọng./.

Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng tiếng Anh A2, B1

Danh sách tham gia học lớp tiếng anh trình độ A2, B1nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhập học lớp Tiếng Anh trình độ A2 và B1 chuẩn Châu Âu