BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhu cầu tuyển dụng quý IV/2016

Nhằm đảm bảo nhân sự cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị nhu cầu tuyển nhân sự của các đơn vị trong quý 4/2016 như sau:
1.       Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định: tuyển 02 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Giáo vụ: 01 người, tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành phù hợp;
-         Nhân viên lái xe: 01người, có bằng lái xe ôtô hạng B2;
2.       Trường Cao đẳng nghề: tuyển 01 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Giảng viên: 01 người, tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành công nghệ điện viễn thông, có chứng chỉ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ B Anh văn,  chứng chỉ A Tin học trở lên;
3.                     Văn phòng BCĐ CT giảm nghèo bền vững Thành phố:  tuyển 03 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên Phát triển cộng đồng: 01 người, tốt nghiệp cử nhân xã hội học, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Báo chí;
-         Nhân viên Chính sách an sinh xã hội: 01 người, tốt nghiệp cử nhân xã hội học, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Báo chí;
-         Nhân viên lái xe: 01 người, có bằng lái từ hạng D trở lên;
4.       Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố: tuyển 03 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Thông tin thị trường lao động: 01 người, tốt nghiệp cử nhân Tài chính –Ngân hàng ;
-         Công nghệ và Cơ sở dữ liệu: 02 người, tốt nghiệp cử nhân Hệ thống thông tin kinh tế, kỹ sư Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan đến công nghệ kỹ thuật;
5.                   Trung tâm công tác xã hội trẻ em: tuyển 01 người
Vị trí tuyển dụng:
Nhân viên lái xe: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có bằng  lái xe ô tô 16 chỗ;
6.       TT BT Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật: tuyển 07 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên Tổ chức Hành chính: 01 người, tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Hành chính học, Công nghệ thông tin;
-         Nhân viên Giới thiệu việc làm: 02 người,tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xã hội, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh;
-         Nhân viên Bảo vệ: 02 người, tốt nghiệp THPT, ưu tiên ứng viên nam;
-         Nhân viên nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 02 người, tốt nghiệp 9/12 trở lên.
7.       TT Hỗ trợ xã hội: tuyển 02 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên Quản lý giáo dục đối tượng: 02 người, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên các chuyên Xã hội học, Công tác xã hội, các ngành Luật, ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Lý luật Chính trị - Hành chính, Quản trị nhân lực, Chính sách công, các ngành Điện;
8.       TT GD-DN Thiếu niên thành phố: tuyển 06 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Giáo viên dạy May: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành May;
-         Nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
-         Nhân viên Kỹ thuật dạy nghề: 01 người, bằng nghề 3/7 hoặc chứng chỉ nghề Cắt tóc nam;
-         Thủ Quỹ: 01 người, tốt nghiệp sơ cấp kế toán;
-         Nhân viên Tổ chức hành chính: 01người, tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật Điện trở lên;
-         Nhân viên bảo vệ: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông;
9.        Trường nghiệp vụ Nhà hàng: tuyển 05 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Giáo viên dạy bếp: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành nữ công gia chánh, kỹ thuật nữ công, làm bếp. Có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy làm bếp, có kỹ năng sư phạm, có chứng chỉ ngoại ngữ B và tin học A;
-         Giáo viên dạy bánh: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành nữ công gia chánh, kỹ thuật nữ công, làm bánh. Có kinh nghiệm trong công việc giảng dạy làm bếp có kỹ năng sư phạm, có chứng chỉ ngoại ngữ B và tin học A;  
-         Giáo viên dạy phục vụ phòng: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành phục vụ phòng. Có kinh nghiệm trong giảng dạy nghề phòng, có kỹ năng sư phạm, có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A Tin học;
-         Kỹ thuật viên thực hành: 01 người, tốt nghiệp trung học trở lên các ngành làm bánh, có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thực hành làm bánh, có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A Tin học
-         Nhân viên lái xe: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông, có bằng lái ôtô 16 chỗ, dấu D;
10.  TT Dưỡng Lão Thị Nghè: tuyển 01 người,
Vị trí tuyển dụng:
-         Nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 01 người, có kinh nghiệm nấu ăn.     
11.  TT Bảo Trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè: tuyển 06 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Y sỹ : 01 người, trình độ trung cấp y;
-         Điều dưỡng: 01 người, tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng;
-         Hộ lý: 04 người, tốt nghiệp trung học phổ thông;
12.  TT Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò vấp: tuyển 03 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên Vật lý trị liệu: 02 người, trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp chuyên môn trung cấp;
-         Nhân viên Hộ lý: 01 người, tốt nghiệp văn hoá 9/12;
13.              TTNuôi dưỡng trẻ em Linh Xuân: tuyển 02 người.
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên bảo vệ: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông;
-         Y sỹ: 01 người, tốt nghiệp trung cấp y sỹ;
14.  Làng Thiếu niên Thủ Đức: tuyển 05 người;
Vị trí tuyển dụng:
-         Điều dưỡng: 01 n, trình độ chuyên môn sơ cấp, trung cấp;
-         Nhân viên quản lý giáo dục đối tượng: 01 người, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành công tác xã hội, Xã hội nhân văn, quản lý giáo dục;
-         Giáo viên: 01 người, tốt nghiệp trung học trở lên chuyên ngành Sư phạm: giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, giáo viên Trung học phổ thông;
-         Nhân viên hộ lý: 02 người, tốt nghiệp trung học cơ sở, có nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với vị trí hộ lý;
15.  TT Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ Tam Bình: tuyển 05 người
           Vị trí tuyển dụng:
-          Hộ lý: 02 người, trình độ phổ thông cơ sở trở lên;
-          Nhân viên Quản lý giáo dục đối tượng: 03 người,trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Công tác xã hội, xã hội học, Sư phạm;
16.  TT Giáo dục Lao động xã hội Phú Đức: tuyển 04 người;
Vị trí tuyển dụng:
-         Bác sỹ: 01 người, tốt nghiệp bác sỹ đa khoa;
-         Quản lý bảo vệ khu khoa: 02 người, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên các chuyên ngành Công tác Xã hội, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Sư phạm và các ngành phù hợp;
-         Nhân viên nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông (ưu tiên có trình độ từ trung cấp trở lên các ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Giáo dục, Tâm lý và các ngành khác phù hợp);
17.  TT Giáo dục Lao động - Bảo trợ Xã hội Phú Văn: tuyển 03 người;
Vị trí tuyển dụng:
-      Nhân viên Quản lý bảo vệ Khu, Khoa: 02 người, trình độ 12/12, Trung cấp trở lên chuyên ngành Giáo dục thể chất-Điền kinh;, Sư phạm, TDTT;
-      Quản lý giáo dục đối tượng: 01 người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Giáo dục thể chất-Điền kinh, Sư phạm,Công tác xã hội, Xã hội học, Văn hoá, Ngữ văn, Tâm lý, Luật;
18.  TT Cai nghiện ma tuý Bố Lá: tuyển  08 người;
             Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên Quản lý bảo vệ khu, khoa: 05 người, tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ từ trung cấp trở lên chuyên ngành khối khoa học xã hội nhân văn; chuyên ngành Sư phạm, Luật, Hành chính; các ngành thuộc khối an ninh và các ngành khác phù hợp với công tác bảo vệ khu, khoa;
-         Y sỹ: 01 người tốt nghiệp trung cấp Y;
-         Bác sỹ: 01 người, tốt nghiệp đại học Y;
-         Nhân viên nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;
19.  TT Chữa bệnh Đức Hạnh: tuyển 01 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên Tổ chức Hành chính: 01 người, tốt nghiệp đại học các ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Bảo hiểm, Luật , Hành chính;
20.  TT Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa: tuyển 02 người
Vị trí tuyển dụng:
-  Nhân viên quản lý bảo vệ khu khoa: 02 người, tốt nghiệp trung cấp, cao    đẳng, đại học các ngành: Công tác xã hội, kỹ thuật vật lý, điều dưỡng, kế toán;
21.  TT Điều dưỡng Tâm thần Tân định: tuyển 05 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Y Sỹ: 02 người, trình độ tốt nghiệp trung cấp y;
-         Điều dưỡng: 02 người, trình độ chuyên môn trung cấp điều dưỡng;
-         Nhân viên Kế toán: 01 người, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên;
22.  Cơ sở Xã hội hội Bình Triệu: tuyển 03 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 02 người, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;
-         Nhân viên Quản lý, giáo dục đối tượng: 01 người, tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành Luật, Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý;
23.  Cơ sở Xã hội Thanh thiếu niên 2: tuyển 03 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên quản lý giáo dục đối tượng: 01 nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành Công tác xã hội, Luật, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học;
-         Nhân viên bảo vệ: 02 người, trình độ trung học phổ thông trở lên;

24.  Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc: tuyển 07 người
    Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 01 người, tốt nghiệp trung học cơ sở;
-         Nhân viên Hộ lý: 05 người tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, chuyên môn phù hợp với chức danh hộ lý;
  Nhân viên quản lý bảo vệ, khu khoa: 01 nam, tốt nghiệp Trung học cơ sở;
25.       Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp: tuyển 03 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng: 01 người, trình độ 12/12;
-         Nhân viên Kế toán: 01 người, trình độ đại học chuyên ngành Kế toán;
-         Nhân viên Lái xe: 01 người, có chứng chỉ lái xe bằng hạng B2 trở lên;
26.              Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần: tuyển 04 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Y sỹ: 01 nam,  tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ chuyên môn trung cấp y sỹ;
-         Hộ lý: 03 người, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có chuyên môn phù hợp với chức danh hộ lý;
27.         Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma tuý: tuyển 01 người
Vị trí tuyển dụng:
-         Nhân viên lái xe: 01 người, có giấy phép lái xe hạng D trở lên;
28.         Nhà Tang Lễ: tuyển 01 người
-         Nhân viên Thủ Quỹ: 01 người, tốt nghiệp trung học phổ thông, tin học A;
29.         Trung tâm GDLĐXH Phước Bình: tuyển 02 người
-         Nhân viên Quản lý bảo vệ khu khoa: 02 nam, tốt nghiệp trung học phổ thông, tuổi từ 20 đến 40;
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện thông báo này và tiến hành các thủ tục tuyển dụng theo quy định;
Hàng quý theo quy định các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự gửi 02 bản phiếu nhu cầu tuyển dụng về Sở (thông qua phòng Tổ chức Cán bộ Sở) để tổng hợp phê duyệt (lưu ý: phiếu nhu cầu tuyển dụng, tại phần 2. “ Nhân sự hiện có ”đề nghị liệt kê số lượng công chức, viên chức, người lao động hiện có theo đề án vị trí việc làm đã xây dựng, ví dụ: 02/04 vị trí Quản lý giáo dục đối tượng ); Sau khi phiếu tuyển dụng được phê duyệt đề nghị các đơn vị tiến hành các thủ tục tuyển dụng và hoàn tất hồ sơ tuyển dụng trong quý không kéo dài sang quý sau, trường hợp các chức danh yêu cầu không tuyển được trong quý trước thì sẽ đưa vào phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý sau./.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhu cầu tuyển dụng quý IV/2016